Pre dospelých

Techniky proti stresu

Praktické a každodenne využiteľné relaxačné cvičenia na uvoľnenie stresu a napätia, vhodné pre ľudí, ktorí pracujú pod veľkým stresom,
v náročných povolaniach s veľkou zodpovednosťou, ale aj pre ľudí dlhodobo unavených, či už z rodinných alebo pracovných nevyhovujúcich podmienok. Naučíte sa, ako sa správne dýcha, osvojíte si techniky
a stratégie zvládania stresových situácií. Súčasťou programu
je aj edukačná časť o teórii stresu.

...najvyššia česť človeka a jeho pravé šťastie spočíva v sebaúcte...