Pre dospelých

Krízová intervencia

Je prvou pomocou v ťažkých životných situáciách, akými sú náhle úmrtia v rodine, rozvod, partnerská kríza, náhla traumatická, alebo nečakaná udalosť. Cieľom je stabilizácia klienta, hľadanie zdrojov a východísk
v jeho živote s postupným návratom do normálneho života.

...najvyššia česť človeka a jeho pravé šťastie spočíva v sebaúcte...