Pre deti a rodinu

Test školskej zrelosti

Ponúkame test školskej zrelosti pre predškolské deti, kde zhodnotíme nakoľko je dieťa na školu zrelé. V prípade, že sa zistia oneskorenia
vo vývine odporučíme rodičom odklad školskej dochádzky a zároveň navrhneme ako s dieťaťom ďalej pracovať, aby sa vhodne stimulovali oneskorené funkcie.

Kedykoľvek vidí matka, že jej dieťa urobilo niečo dobré, má ho pochváliť, vysloviť mu uznanie a potešiť jeho srdce.