Pre deti a rodinu

Stimulácia motoriky a grafomotoriky

Stimulácia motoriky je špeciálny program pre deti s oneskoreným pohybovým vývinom, pre deti s ťažkosťami v písaní, kreslení,
či sebaobsluhe (dysgrafia, dyspraxia). Ponúkame stimuláciu reflexnej, hrubej a jemnej motoriky. Ide v prvom rade o špeciálne nebolestivé cvičenia, na uvoľnenie reflexnej motoriky, na ktoré nadväzuju ďalšie cvičenia na uvoľnenie veľkých a malých kĺbov. Rodič cvičí s dieťaťom doma každy deň podľa pokynov odborníka a chodí na pravidelné kontroly.

Kedykoľvek vidí matka, že jej dieťa urobilo niečo dobré, má ho pochváliť, vysloviť mu uznanie a potešiť jeho srdce.