Pre deti a rodinu

Rodinná poradňa

Ako si poradiť s náročnými výchovnými situáciami doma a v škole, posilňovanie rodičovských kompetencií, výchovné stratégie. Zvládanie ťažkej rodinnej krízy ako je rozvod, strata partnera, úmrtie v rodine
ale aj narodenie súrodenca, zmena školy, či bývania.

Kedykoľvek vidí matka, že jej dieťa urobilo niečo dobré, má ho pochváliť, vysloviť mu uznanie a potešiť jeho srdce.