Pre deti a rodinu

Pozorovanie dieťaťa v kolektíve

Do reedukačného plánu patrí aj komunikácia so školou. Tá je popri rodine a odbornej starostlivosti ďalším dôležitým subjektom v celom procese. Preto ponúkame pozorovanie dieťaťa v kolektíve, kedy
v prípade potreby prídeme do školy, či škôlky pozorovať a posúdiť fungovanie vašho dieťaťa v kolektíve. Priamo na mieste konzultujeme
s učiteľom o možnostiach zlepšenia daného stavu a možnosti zmeny.

Kedykoľvek vidí matka, že jej dieťa urobilo niečo dobré, má ho pochváliť, vysloviť mu uznanie a potešiť jeho srdce.