Pre deti a rodinu

Individuálna psychoterapia a rodinná terapia

Ide o hlbšiu a cielenú individuálnu prácu s dieťaťom na konflikte,
ktorý spôsobil zmeny v jeho správaní a konaní, alebo sa prejavuje celkovo zhoršeným psychickým a fyzickým stavom (psychosomatické ťažkosti – bolesti hlavy, nespavosť, bolesti brucha, vracanie, zápchy, nechutenstvo..., zvláštnosti v správaní, zhoršenie výsledkov
v škole...). Pri tejto práci je potrebná spolupráca s rodinou,
s ktorou terapeut pracuje podľa potrieb procesu. Cieľom je podpora celej rodiny, s postupným návratom do "normálneho" života.

Kedykoľvek vidí matka, že jej dieťa urobilo niečo dobré, má ho pochváliť, vysloviť mu uznanie a potešiť jeho srdce.