Pre deti a rodinu

Deti s poruchami pozornosti
a hyperaktívitou

Pre deti s poruchami pozornosti a pre deti hyperaktívne ponúkame program KUPOZ: Vytvorila ho klinická psychologička PhDr. Pavla Kuncová. Je určený pre deti vo veku 8–12 rokov s ľahkou mozgovou dysfunkciou, s diagnózou ADHD, ADD, taktiež pre deti s pomalším psychomotorickým tempom, či nedostatkami v zrakovom a sluchovom vnímaní. Napomáha úprave psychomotorického tempa, zlepšuje koncentráciu, posilňuje schopnosť dieťaťa pracovať cielene
a systematicky, podporuje vytrvalosť. Tým, že úlohy sú pomerne krátke, dieťa ich dokáže dokončiť a zažiť tak pocit úspechu z dobre vykonanej práce. Program realizuje terapeut v spolupráci s rodičom a dieťaťom. Rodič pracuje s dieťaťom denne (cca 15–20 min.) počas 15 týždňov, pod vedením terapeuta. Raz za dva týždne prichádzajú spolu na kontrolu, zhodnotenie tréningu a usmernenie ako ďalej postupovať. Program umožňuje dosiahnuť trvalé a pozitívne zmeny vo výkonoch a správaní dieťaťa.

Kedykoľvek vidí matka, že jej dieťa urobilo niečo dobré, má ho pochváliť, vysloviť mu uznanie a potešiť jeho srdce.